به نام خالق کوه

برنامه 3 ماهه دوم سال 1391 پیشگام


 ردیف تاریخ مکان عنوان برنامه
 سرپرست ملاحظات
 191/4/2-1 شاهوار (4000)
 كوهنوردینظم آرا و فانی
مسیر روستای تاش
 2 91/4/9آبشار لووه
 گلگشت عباس آبادی و عزیزی
شهر گالیکش
 3 91/4/16-15علم کوه (4800)
 كوهنوردیفانی و رحیم اربابی
کلاردشت-حصارچال
 4 91/4/23آبشار اسپی او
 گلگشتغفوری و حسینی
بهشهر-پاسند
 5 91/4/30تنگه واشی
 گلگشتفانی و مظفری
فیروزکوه
 6 91/5/13پیرگردکوه
 کوهپیماییسیدباقری و فانی
همایش استانی-صعود شبانه
 7 91/6/3آبشار شیرآباد
 گلگشتدولتی و تربتی
شهر خان ببین
 8 91/6/10تلنبار (3000)
کوهنوردیدماوندی و خانی
روستای زیارت
 9 91/6/17آبشار چلی
گلگشت
کازرونی و صالحی
شهر فاضل آباد
 10 91/6/24لنده کوه
 کوهنوردیسیدباقری و صاحبی
روستای زیارت


توجه: جهت شرکت در برنامه ها داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 خرداد 1391    | توسط: پیشگام گرگان    |    | نظرات()