به نام خالق کوه

برنامه 3 ماهه دوم سال 1390 پیشگام


 ردیف تاریخ مکان عنوان برنامه
 سرپرست ملاحظات
 1 90/4/3 درازنو
 كوهنوردی كازرونی و عبدی
كردكوی
 2 90/4/10تنگه واشی
 گلگشت فانی و سبزی
فیروزكوه
 3 90/4/17قاسم خان-2900متر
 كوهنوردینظم آرا و عباس آبادی
رامیان
 4 90/4/24-23شاهوار-3950متر
 كوهنوردیفانی و كازرونی
روستای تاش
 5 90/4/31آبشار اسپی او
 گلگشتغفوری و حسینی
بهشهر-پاسند
 6 90/5/7-6-5دماوند-5671متر
 كوهنوردینوروزی
روستای رینه
 7 90/5/21پیرگردكوه-3200متر
 كوهنوردی شفق و علیمحمدی
صعود شبانه
 8 90/6/11آبشار شیرآباد
گلگشتدزیانی و تودجی
خان ببین
 9 90/6/18اسپی دره
 دره نوردی
صاحبی و دولتی
مازوكش به الدیگا
 10 90/6/25جنگل ابر
 كوهپیماییسیدباقری و دماوندی
جنگل زرین گل


توجه: جهت شرکت در برنامه ها داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 تیر 1390    | توسط: پیشگام گرگان    |    | نظرات()